Het Regio Jeugdvoetbalkamp heeft geen volledig en sluitend regelement. De werkgroep leden zetten zich in voor een leuk Voetbalkamp en bepalen de grenzen. Bij voortdurende en/ of ernstige overschrijding van onze grenzen door deelnemers zal er contact worden gezocht met ouders/ begeleiders. We houden ons het recht voor deelnemers uit te sluiten van verdere deelname als wij vinden dat dit een passende oplossing is.

Bij het Voetbalkamp gaan wij uit van de normale en bekende omgangsvormen zoals bij iedereen bekend. Een aantal zaken willen wij graag extra onder de aandacht brengen:

Wij verwachten van iedereen een positieve en gezellige instelling
Wij treden streng op tegen pesten. Ook scheldwoorden willen wij niet horen op het Voetbalkamp.

Deelnemers moeten zich houden aan de door de leiding vastgestelde regels
De leiding van het Regio Jeugdvoetbalkamp is verantwoordelijk voor het wel en wee van de deelnemers.

Goede rust vinden wij belangrijk
Na een lange dag slapen we met zijn allen in de tenten. Als de lichten uit gaan gaat iedereen slapen. Het is niet toegestaan bewust andere deelnemers wakker te houden en/of andere deelnemers het slaapcomfort te ontnemen.

We gaan respectvol om met eten
Elke dag doen wij ons best om alle deelnemers en begeleiders te voorzien van goede maaltijden. Bewust knoeien en overbodige verspilling van eten vinden wij zonde en is niet toegestaan. Voor het eten is iedereen een moment stil.

Geen Mobiele telefoons
Het is niet verstandig waardevolle apparatuur mee te nemen naar het Voetbalkamp. Spullen kunnen kwijt raken en/ of kapot gaan, ook is erg geen mogelijkheid tot opladen. Mobiele telefoon zijn niet toegestaan. Contact met ouders kan via de begeleiding als dat nodig is.

Energie dranken zijn niet toegestaan
Tijdens het Voetbalkamp voorzien wij deelnemers van voldoende eten en drinken. Ook vinden wij rust belangrijk. Drinken wat deelnemers kan beperken in hun slaap is daarom niet toegestaan. Onder energie dranken verstaan wij bijvoorbeeld merken zoals Monster en Red Bull of andere soortgelijke dranken. Sportdranken als bijvoorbeeld AA drinken en Aquarius zijn wel toegestaan.

We gaan respectvol om met spullen
Het is niet toegestaan om materialen of eigendommen van de deelnemers , begeleiding, vv Brederodes of derden te beschadigen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor aangerichte schade.